Allah

Pertanyaan:

Apa makna dari kata Allah yang ada di dalam Al-Qur’an?

Jawaban:

Allah adalah nama Tuhan yang unik dalam Islam. Kata Allah dalam bahasa Arab artinya Tuhan Yang Maha Esa, atau hanya Dia yang patut disembuh. Allah menggambarkan tentang Dirinya dengan banyak nama dan atribut di dalam Al-Qur’an; diantaranya adalah: Maha Esa, Maha Kekal, Maha Pemurah dan Penyayang, dll.

Allah Swt. berfirman, “Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (Qur’an: 7: 180).

Ketika orang-orang pagan bertanya kepada Rasulullah meminta untuk digambarkan tentang Tuhannya Rasulullah, Allah kemudian mewahyukan surat Al-Ikhlas, yang berisikan keyakinan inti dari agama Islam yaitu tiada tuhan selain Allah, Allah yang Maha Esa. “Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.” (Qur’an: 11: 1-4).

Sumber: Askthescholar.com

Iklan